Сотрудники

Любченко Елена Александровна

Доцент, канд. физ.-мат. наук

Отдел ученого секретаря г. Москва, Ленинский пр-т. 53с4, к. 4
Инженер по НТИ 1 категории

Email: lyubchenkoea@lebedev.ru

Email: lyubchenko@sci.lebedev.ru

Телефон: +7(499) 132-62-06

Телефон: +7(499) 132-67-22

Телефон: +7(499) 132-61-02

Телефон внутренний: 62-06

Телефон IP: +7(495) 668-88-88 доб. 62-06